Klik op deze afbeelding voor een voorbeeld

 

  De keten in de sierteelt

  • bloemen
  • planten
  • bollen
  • bomen

De sierteeltsector telt talloze bedrijven over de hele wereld. Het begint allemaal met een zaadje, bol of stekje van een bloem of plant. Daarna wordt het product via een aantal schakels opgekweekt tot een volwaardige bloem, plant, bol of boom. Via de bloemist, de supermarkt of tuincentra komt het bij de consument terecht. Op de foto’s hierboven ziet u hoe de diverse ketens van bloemen, planten, bollen en bomen eruit zien.

 

  Handel en retail

 

Certificaten voor duurzame bloemen en planten

MPS-ABC

MPS-ABC is een milieucertificaat wat aangeeft hoe duurzaam de bedrijfsvoering is van het bedrijf waar de bloem, plant, boom of bol geteeld is. Dit gebeurt doormiddel van het monitoren van het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, water en energie.

Dit verbruik wordt vergeleken met onafhankelijk vastgestelde gestandaardiseerde referentieverbruik. Het certificaat MPS - ABC werkt met verschillende kwalificaties: MPS-A+, -A, -B en -C. Hoe beter de milieuperformance is des te, hoger de kwalificatie is. MPS-A+ is de hoogste kwalificatie en MPS-C de laagste. Onafhankelijke controles en productmonsters op het bedrijf waarborgen de betrouwbaarheid van het MPS-ABC certificaat. Op deze manier kunt u er op vertrouwen dat MPS-ABC gecertificeerde producten een bijdrage leveren aan een betere wereld.

MPS-GAP

Het MPS-GAP certificaat is speciaal voor bedrijven die aan supermarkten leveren. Hierin zijn eisen geformuleerd voor de productie, op het gebied van: veiligheid, duurzaamheid en traceerbaarheid.

MPS-SQ

Goede arbeidsomstandigheden spelen voor veel handelaren en consumenten een belangrijke rol. Men wordt steeds kritischer als het gaat om teeltwijze en herkomst van het product binnen de sierteelt. Internationale supermarktketens focussen zich, naast milieueisen, steeds vaker op de sociale aspecten in de bedrijfsvoering.