twitter

MicrosoftTeams image 62

 
             zoek 123456 voor een voorbeeld

  De keten in de sierteelt

  • bloemen
  • planten
  • bollen
  • bomen

De sierteeltsector telt talloze bedrijven over de hele wereld. Het begint allemaal met een zaadje, bol of stekje van een bloem of plant. Daarna wordt het product via een aantal schakels opgekweekt tot een volwaardige bloem, plant, bol of boom. Via de bloemist, de supermarkt of tuincentra komt het bij de consument terecht. Op de foto’s hierboven ziet u hoe de diverse ketens van bloemen, planten, bollen en bomen eruit zien.

  Handel en retail

 

Certificaten voor duurzame bloemen en planten

MPS-ABC

MPS-ABC is meer dan een certificaat. Het is een monitoringstool waarmee bedrijven aan de juiste knoppen kunnen draaien om zo hun milieu-impact te verlagen. Door het registreren van het verbruik wordt gemeten hoe duurzaam een bedrijf produceert. Dit leidt tot een bewuster verbruik van middelen en kwekers kunnen de gegevens gebruiken om hun bedrijf verder te verduurzamen.


MPS-GAP

MPS-GAP is een toegangscertificaat om te kunnen leveren aan internationale retailers. Met dit certificaat voldoet u aan eisen op het gebied van onder andere traceerbaarheid, milieu, gewasbeschermingsmiddelen en recall procedures. MPS-GAP is gebenchmarkt met GLOBALG.A.P. en voldoet aan de voorwaarden van FSI. Om het MPS-GAP certificaat te kunnen behalen dient u MPS-ABC deelnemer te zijn en heeft u een geldige MPS-ABC kwalificatie nodig.

MPS-SQ

Goede arbeidsomstandigheden spelen voor veel handelaren en consumenten een belangrijke rol. Met het MPS-Socially Qualified (SQ) certificaat toont u aan dat uw bedrijf voldoet aan de (inter)nationale eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Zeker nu internationale supermarktketens zich, naast milieueisen, steeds vaker focussen op de sociale aspecten van uw bedrijfsvoering is MPS-SQ een goede aanvulling op MPS-ABC.

MPS-ProductProof

MPS-ProductProof (productzekerheid) is een ‘add-on’ op MPS-ABC (bedrijfszekerheid). MPS-ProductProof toont op productniveau aan dat bepaalde werkzame stoffen niet voorkomen en niet zijn toegepast in de teelt. Het is een systematiek waarbij met behulp van registratie van gewasbescherming (binnen 48 uur) en onafhankelijke monsternames kan worden aangetoond dat bepaalde werkzame stoffen niet zijn gebruikt in de teelt.